กระบอกน้ำ IGPTHAI

กระบอกน้ำสเตนเลสบอกอุณหภูมิ “IGPTHAI” ผลิตโดย bottlememarket.com เพื่อ สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.