กระบอกน้ำบอกอุณหภูมิ J.U.M. 19

กระบอกน้ำสเตนเลสบอกอุณหภูมิ “J.U.M. 19” ผลิตโดย bottlememarket.com เพื่อ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 19