กระบอกน้ำ นกกระเรียนพันธ์ุไทย

กระบอกน้ำพลาสติก”นกกระเรียนพันธ์ุไทย”ผลิตโดย bottlememarket.com เพื่อ องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์