กระบอกน้ำ สปสช.

กระบอกน้ำสเตนเลสเก็บอุณหภูมิ “สปสช.” ผลิตโดย bottlememarket.com เพื่อ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ราชบุรี