กระบอกน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

กระบอกน้ำสเตนเลสเก็บอุณหภูมิ “สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ” ผลิตโดย bottlememarket.com เพื่อ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ