กระบอกน้ำ หมอแก้ว

กระบอกน้ำสเตนเลสเก็บอุณหภูมิ “หมอแก้ว” ผลิตโดย bottlememarket.com เพื่อ คลินิกทันตกรรม หมอแก้วทันตแพทย์คลินิก