กระบอกน้ำ โรงเรียนเมืองกระบี่

กระบอกน้ำพลาสติก “โรงเรียนเมืองกระบี่” ผลิตโดย bottlememarket.com เพื่อ Muang Krabi School