กระบอกน้ำ AHS RUN 2018

กระบอกน้ำสเตนเลสเก็บอุณหภูมิ AHS RUN 2018 ผลิตโดย bottlememarket.com เพื่อ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร