กระบอกน้ำ BIOGANG

กระบอกน้ำพลาสติก “BIOGANG” ผลิตโดย bottlememarket.com เพื่อ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)