กระบอกน้ำ BizCom

กระบอกน้ำสเตนเลสเก็บอุณหภูมิ “BizCom” ผลิตโดย bottlememarket.com เพื่อ โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา