กระบอกน้ำ BROMSGROVE

กระบอกน้ำพลาสติก “BROMSGROVE”  ผลิตโดย bottlememarket.com เพื่อ BROMSGROVE INTERNATIONAL SCHOOL THAILAND