กระบอกน้ำ BUILD INSPIRE LEAD

กระบอกน้ำพลาสติก “BUILD INSPIRE LEAD” ผลิตโดย bottlememarket.com เพื่อ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)