กระบอกน้ำ CBH. NURSE

กระบอกน้ำพลาสติก “CBH. NURSE” ผลิตโดย bottlememarket.com เพื่อ โรงพยาบาลชลบุรี