กระบอกน้ำ CCT

กระบอกน้ำพลาสติก “CCT” ผลิตโดย bottlememarket.com เพื่อ สภาคริสตจักรในประเทศไทย