กระบอกน้ำ CHAMPADEE

กระบอกน้ำพลาสติก “CHAMPADEE” ผลิตโดย bottlememarket.com เพื่อ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร