กระบอกน้ำ CHULA 5G

กระบอกน้ำสเตนเลสเก็บอุณหภูมิ “CHULA 5G” ผลิตโดย bottlememarket.com เพื่อ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย