กระบอกน้ำ CHULA ENGINEERING

กระบอกน้ำสเตนเลสเก็บอุณหภูมิ CHULA ENGINEERING ผลิตโดย bottlememarket.com เพื่อ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย