กระบอกน้ำ CHULA LIBRARY

กระบอกน้ำพลาสติก “CHULA LIBRARY” ผลิตโดย bottlememarket.com เพื่อ สำนักงานวิทยทรัพยากร (หอสมุดกลาง)