กระบอกน้ำ CPHA#36

กระบอกน้ำสเตนเลสเก็บอุณหภูมิ “CPHA#36” ผลิตโดย bottlememarket.com เพื่อ วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข