กระบอกน้ำ Creativity

กระบอกน้ำสเตนเลสเก็บอุณหภูมิ “Creativity” ผลิตโดย bottlememarket.com เพื่อ Chemical Engineering, Silpakorn University