กระบอกน้ำ DRiNK MORE WATER

กระบอกน้ำพลาสติก “DRiNK MORE WATER” ผลิตโดย bottlememarket.com เพื่อ คุณวาทินี พิพัฒน์พงศา