กระบอกน้ำ ECON CHULA

กระบอกน้ำสเตนเลสเก็บอุณหภูมิ “ECON CHULA” ผลิตโดย bottlememarket.com เพื่อ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย