กระบอกน้ำ Elephant

กระบอกน้ำพลาสติก “Elephant” ผลิตโดย bottlememarket.com เพื่อ Elephant Jungle Sanctuary Thailand