กระบอกน้ำ ELEPHANT

กระบอกน้ำสเตนเลสเก็บอุณหภูมิ “ELEPHANT” ผลิตโดย bottlememarket.com เพื่อ Elephant Nature Park