กระบอกน้ำ FACULTY

กระบอกน้ำพลาสติก “FACULTY” ผลิตโดย bottlememarket.com เพื่อ คณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยมหิดล