กระบอกน้ำ FON CMU

กระบอกน้ำพลาสติก “FON CMU” ผลิตโดย bottlememarket.com เพื่อ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่