กระบอกน้ำ Gimmick

กระบอกน้ำพลาสติก “Gimmick” ผลิตโดย bottlememarket.com เพื่อ Gimmick Collagen