กระบอกน้ำ GO CLEAN

กระบอกน้ำพลาสติก GO CLEAN ผลิตโดย bottlememarket.com เพื่อ Thai Bitumen Co.,Ltd.