กระบอกน้ำ GUARDIANS

กระบอกน้ำพลาสติก “GUARDIANS” ผลิตโดย bottlememarket.com เพื่อ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร