กระบอกน้ำ HERBALIFE

กระบอกน้ำพลาสติก “HERBALIFE” ผลิตโดย bottlememarket.com เพื่อ คุณจิรพัฒน์ ธนารัตน์สุทธิกุล