กระบอกน้ำ HERO

กระบอกน้ำพลาสติก HERO ผลิตโดย bottlememarket.com เพื่อ สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย