กระบอกน้ำ Immigration Bureau

กระบอกน้ำสเตนเลสเก็บอุณหภูมิ “Immigration Bureau” ผลิตโดย bottlememarket.com เพื่อ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง