กระบอกน้ำ Institute of Public Health

กระบอกน้ำพลาสติก Institute of Public Health ผลิตโดย bottlememarket.com เพื่อ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี