กระบอกน้ำ KMR ESBILAC

กระบอกน้ำพลาสติก “KMR ESBILAC” ผลิตโดย bottlememarket.com เพื่อ Good Earth Agricultural (Thailand) Co., LTD.