กระบอกน้ำ KSV

กระบอกน้ำพลาสติก “KSV” ผลิตโดย bottlememarket.com เพื่อ โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา