กระบอกน้ำ M BRACE

กระบอกน้ำพลาสติก “M BRACE” ผลิตโดย bottlememarket.com เพื่อ โรงพยาบาลบีเอ็นเอช