กระบอกน้ำ MAYUI

กระบอกน้ำพลาสติก “MAYUI” ผลิตโดย bottlememarket.com เพื่อ บริษัท ไลฟ์ กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด