กระบอกน้ำ MFEC

กระบอกน้ำพลาสติก MFEC ผลิตโดย bottlememarket.com เพื่อ MFEC Co.,Ltd.