กระบอกน้ำ MHSC

กระบอกน้ำสเตนเลสเก็บอุณหภูมิ “MHSC” ผลิตโดย bottlememarket.com เพื่อ Sumitomo Corporation