กระบอกน้ำ Ministry of Foreign Affairs

กระบอกน้ำสเตนเลสเก็บอุณหภูมิ “Ministry of Foreign Affairs” ผลิตโดย bottlememarket.com เพื่อ สำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน กระทรวงการต่างประเทศ