กระบอกน้ำ Navamindradhiraj

กระบอกน้ำสเตนเลสเก็บอุณหภูมิ Navamindradhiraj ผลิตโดย bottlememarket.com เพื่อ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช