กระบอกน้ำ Near Miss Activity

กระบอกน้ำพลาสติก “Near Miss Activity” ผลิตโดย bottlememarket.com เพื่อ บริษัท ไทยแอโรว์ จำกัด