กระบอกน้ำ NIDA

กระบอกน้ำสเตนเลสเก็บอุณหภูมิ “NIDA” ผลิตโดย bottlememarket.com เพื่อ สมาคมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์