กระบอกน้ำ OIE

กระบอกน้ำสเตนเลสเก็บอุณหภูมิ OIE ผลิตโดย bottlememarket.com เพื่อ สถาบันพลาสติก