กระบอกน้ำ PETROMAT

กระบอกน้ำพลาสติก “PETROMAT” ผลิตโดย bottlememarket.com เพื่อ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ