กระบอกน้ำ PRECIOUS SMILE

รายละเอียดผลงาน

  • คุณพุธิตา ล้ำเลิศธรรม
  • กระบอกน้ำสเตนเลสเก็บอุณหภูมิ “PRECIOUS SMILE”
  • Stainless Steel 304
  • เลเซอร์โลโก้ 1 ตำแหน่ง