กระบอกน้ำ PRODIGY

กระบอกน้ำพลาสติก PRODIGY ผลิตโดย bottlememarket.com เพื่อ Prodigy Sport Club