กระบอกน้ำ PSU

กระบอกน้ำสเตนเลสเก็บอุณหภูมิ “PSU” ผลิตโดย bottlememarket.com เพื่อ สมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์