กระบอกน้ำ R S C E

กระบอกน้ำสเตนเลสเก็บอุณหภูมิ “R S C E” ผลิตโดย bottlememarket.com เพื่อ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต