กระบอกน้ำ R2M

กระบอกน้ำสเตนเลสเก็บอุณหภูมิ “R2M” ผลิตโดย bottlememarket.com เพื่อ ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง